Reklamace

Reklamace

Zboží můžete reklamovat dvěma způsoby:

 • osobně v kamenné prodejně na adrese : Kobylnice 11 , 294 46 , Semčice , okres Mladá Boleslav
 • vyplněním reklamačního formuláře níže a zasláním zpět na adresu:


Prokrosáky, Kobylnice 11 , 249 46 , Semčice

Postup při reklamaci zboží

Vyplňte pečlivě REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 • Zadejte:
  • vaše osobní údaje.
  • číslo objednávky nebo číslo faktury, případně jej vyberte z historie;
  • kód zboží (uveden na faktuře i v objednávce),
 • Uveďte:
  • Důvod reklamace, tzn. popis závady zboží.
  • Formulář uložte.
  • Nyní formulář vytiskněte a vložte do balíku.
  • Zboží zašlete výhradně na adresu:


Prokrosáky
Kobylnice 11
294 46 Semčice

Za zboží zaslané na jinou než výše uvedenou adresu neručíme!
Nikdy nezasílejte zásilku určenou k reklamaci na dobírku! Takováto zásilka nebude našimi pracovníky převzata.

Reklamace bude vyřízena v co nejkratší možné době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.
Obchodujete-li s námi na základě obchodního zákoníku, lhůta pro vyřízení reklamace zákonem stanovená není, i přesto se snažíme reklamaci vyřídit co nejdříve.
Peníze jsou v případě uznané reklamace zákazníkovi vráceny převodem na uvedený bankovní účet nebo v hotovosti v sídle společnosti Prokrosáky.